Sheppard / Don Mills - North York

Tiệm trong CF Fairview Mall. Cần thợ nữ biết everything, fulltime, lương cao, tips hậu, income ổn định, 1200-1500/tuần, việc lâu dài. Gọi hoặc text: (647) 720-6871