Thời Báo Vietnamese Newspaper

Sheppard / Allen

Cần nữ thợ nail biết làm everything, có kinh nghiệm, full/part -time, acrylic, Bio gel, ped, man., waxing & threading, bao lương over ăn chia $120-$140/ng.Xin gọi: (647) 345 -2416(647) 298-2212

error: Content is protected !!