Thời Báo Vietnamese Newspaper

Sentinel / Sheppard

1 ph. lối đi riêng, bao tất cả, gần chợ, xe bus, York University, no smoking/pets, no parking, đặc biệt cho người đi làm và học sinh nữ, dọn vào anytime. Xin gọi sau 4.30 pm:(416) 398-2881

error: Content is protected !!