Sentinel / Sheppard

1 phòng mainfloor cho người đi làm và học sinh thuê, gần chợ, xe bus, York Uni. No pet/smoking. Dọn vào anytime. Xin gọi: (416) 398-2881