Nhà mới sạch đẹp có phòng cho thuê, ưu tiên cho nữ độc thân, bao tất cả, dọn vào ngay.Xin gọi: (416) 278-5963 (437) 993-0089