Secret Nail & Luxury Spa-Milton

Cần thợ chân tay nước bao lương $100/ng.over chia, thợ nails biết everything kinh nghiệm, thợ giỏi bao $120/ng.over ăn chia. Nhận dạy nghề làm cho tiệm.Xin gọi Helen: (647) 300-8364 (289) 851-8988