Scarborough, Centennial College.

Basement 1.ph đôi + washroom, Mainfloor 1.ph single lớn, no parking/ smoking/ pet. Gần bus, chợ Freshland. Bao tất cả. Xin gọi Khôi:416-702-9828.