Scarborough

Bán gấp tiệm nail, rent $2600, 1000 sqf, lease 4 years + 5 years option, 5 spa chairs + 4 tables. Giá cả thương lượng. Gọi chị Huệ: (416 ) 617-8983