Sault. St Marie

Cần thợ nails biết làm everything, bao lương $150 over ăn chia 6/4, bao chổ ở, bonus $100 tiền ăn. Xin gọi chị Thuỷ: (705) 987-6691