TIN CẬP NHẬT

SAPA Nails - Pickering

Verified

Cần nữ thợ nails, full/part-time, bao lương trên ăn chia 6/4, trả tiền mặt hoặc cheque. Cần thợ chân tay nước. Xin gọi: (905) 831-6923

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT