Sang tiệm Regal Nails in Orilia, inside Wal mart

Cần sang gấp tiệm nails vì thiếu người trông coi, có 5 bàn, 5 ghế, 1 ph wax, $135,000, good income, khu da trắng, nếu có nhã ý,Xin gọia Quốc sau 4PM:(416) 268-9449

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!