Thời Báo Vietnamese Newspaper

Sang tiệm Regal Nails in Orilia

Inside Walmart, cần sang gấp vì thiếu người trông coi, có 5 bàn, 5 ghế, 1 ph wax, $115,000, good income, khu da trắng, nếu có nhã ý, xin gọi: (416) 268-9449

error: Content is protected !!