TIN CẬP NHẬT

Sang Tiệm Nails - Oakville

Verified

Cần sang tiệm nails, 2000 sqft, có 6 spa, 5 bàn nails, 7 phòng dùng cho massage, waxing, facial. Tiệm on new, trang trọng, khách sang, very good location. Có nhã ý xin gọi: (905) 901-0978(905) 920-9827

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT