Sang Tiệm Nails Ở Oshawa

Verified

Tiệm sang, đẹp, có 4 bàn, 5 ghế, 2 ph wax, còn nhiều chổ rộng có thể để thêm bàn, lượng khách ổn định, giá cao, giá bán $35,000 có máy giặt sấy.Xin gọi hoặc text: (905) 442-9108

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT