Thời Báo Vietnamese Newspaper

Sang tiệm nails ở North York, $80K.

Vì việc gia đình dột xuất, cần sang gấp tiệm nails, mới mở 2 tuần trong plaza lớn có shopper, chợ Tây, khu da trắng. Xin gọi: (647) 892-6868

error: Content is protected !!