Sang Tiệm Nails

Tiệm rộng 1200sq, 8 bàn, 7 ghế, 3 phòng wax. Nằm trong khu vực busy. Xin gọi: (647) 889-5013(416) 823-6182