Sang Tiệm Nails

Cần bán tiệm nail giá cực rẻ vì lý do chuyển vùng. 5 ghế, 4 bàn, 2 ph wax/Eyelash. 1 ph. ăn lớn, 2 kho đựng supply, tiệm mở lâu năm, lượng khách ổn định. Call/Text: (506) 543-4818