Sang Tiêm Nail North Bay

Great location, 5 bàn, 5 ghế, 2 phòng wax, đông khách (tây trắng), tip hời, giá cao, income ổn định. Please call: (647) 981-2686 or (647) 283-8608