Thời Báo Vietnamese Newspaper

Sang Tiệm nail- Birlington City

Nail shop rộng 1,150sqt, 5 ghế spa, 5 bàn, 3 sink, rent rẻ, hợp đồng lâu dài, parking lot rộng rãi, khu da trắng, tip cao, lý do sức khoẻ không người quản lý, bán $49,000. Xin gọi: (705) 817-5888

error: Content is protected !!