TIN CẬP NHẬT

Sang tiệm/ Cần thợ nail- Waterdown

Verified

Cần sang tiệm 6 bàn , 6 ghế, 2 ph. wax và thợ chân tay nước, lương bao over ăn chia 6/4 tùy theo tay nghềXin gọi Hạnh: (905) 690-7041 (289) 990-0765

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT