S.Luxury Nails and Spa

Cần nữ thợ nails làm everything và tay chân nước có kinh nghiệm làm cho tiệm cách Toronto 2 tiếng rưỡi, khu tây trắng, lương bao $150/ngày over ăn chia, tip cao, income ổn định Xin gọi Linh: (647) 862-3878