Royal York / Queensway

Verified

Cần nhiều thợ nails kinh nghiệm chân tay nước, móng bột, full/part-time, biết massage, eye lashed extention càng tốt, ăn chia 6/4, bao lương $100/ng., khách sang, tips hậu. Xin gọi: (647) 871-5135

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!