Royal York - Etobicoke

Verified

Cần gấp thợ nail, biết làm bột và chân tay nước, waxing, full/partime, khu khách sang, làm ăn chia hay bao lương tuỳ theo tay nghề, lương cao típ hậu, việc làm lâu dài, bảo đảm lương mùa ĐôngXin gọi: (416) 823-2249 (416) 546-4900

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT