Thời Báo Vietnamese Newspaper

Royal York - Etobicoke

Cần gấp thợ nail biết làm bột & chân tay nước, waxing, full/part-time, khách sang, ăn chia hay bao lương tùy theo tay nghề, lương cao tip hậu, việc làm lâu dài, bảo đảm lương mùa Đông. Xin gọi: (416) 823-2249 or (416) 546-4900

error: Content is protected !!