Royal York

Cần gấp thợ nails hoặc chân tay nước full time ở khu da trắng Royal York. Tiệm đóng Chủ Nhật.Xin gọi: 6478965509