Thời Báo Vietnamese Newspaper

Royal Nails - Brantford

Verified

Cần gấp thợ nails & chân tay nước biết làm shellac, waxing, kinh nghiệm, tiệm đông khách, việc làm bảo đảm quanh năm, từ $840-$1000/tuần. Xin gọi Quốc Nhã: (226) 966-3156 or (519) 304-9044

error: Content is protected !!