Roseland / Garden - Whitby

Trong plaza lớn có NoFrills, Tim Horton, cần thợ nails làm lâu dài, lương cao $130-$170/ngày hơn ăn chia 6/4, tiệm đông khách. Xin gọi: (647) 606-3434