TIN CẬP NHẬT

Roncesvalles / Dundas

Verified

Cần 1 thợ chân tay nước kinh nghiệm, nếu biết bột càng tốt, khu da trắng, tip cao, ăn chia tùy theo tay nghề, nhận thợ full time.Xin gọi: (647) 786-7612

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT