Thời Báo Vietnamese Newspaper

Rogers / Dufferin

Main fl 1 ph.ngủ, dành cho nam nữ độc thân làm ca ngày only hay học sinh $750/th, nhà mới sửa tất cả, bao internet, giặt sấy,no parking, dọn vào ngay.Xin gọi: (416) 762-2142(416) 836-5782

error: Content is protected !!