Richmond Hill / Hwy 404

Verified

Cần gấp nữ thợ nails biết bột, bio, waxing, bao lương $180-$200/ng. over ăn chia, thợ chân tay nước bao $130/ng. over ăn chia, thợ eyelash extension, khu sang, giá nails, shellac cao, bảo đãm income $1400-$1600/tuần, pick up North York or tự lái xe 30’.Xin gọi: (647) 338-7773 (905) 334-8654

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!