Thời Báo Vietnamese Newspaper

Richmond Hill / Elginmill / Hwy 404

Verified

Cần thợ nails giỏi bột, bio, waxing, khu sang, giá nails cao, bao $160-$200/ng. over ăn chia 6/4 và thợ chân tay nước, bao $100-$130/ng. income $1200- $1400/wk & thợ làm eyelash extension ổn định all year. Pick up North York or tự lái xe 30 phútXin gọi: (647) 338-7773 (905) 334-7654

error: Content is protected !!