Thời Báo Vietnamese Newspaper

Richmond Hill

Cần gấp nữ thợ nails giỏi bột, bio, waxing, bao $180-$200/ngày over ăn chia 6/4, bảo đãm income rất cao $1400-$1600/tuần, giá nails cao và cần thợ chân tay nước, bao $120-$130/ngày over ăn chia. Cần thợ eyelash extention. Pick up North York or tự lái xe 30 phútXin gọi: (647) 338-7773 (905) 334-8654

error: Content is protected !!