Rexdale / Hwy 27

Verified

Tiệm Surprise Nails trong mall. Cần nam nữ thợ nails làm acrylic, tay chân nước, waxing, lương bao hơn ăn chia 6/4Xin gọi: (416) 666-3972 (416) 898-1208

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT