Regal Nails - Orillia

Cần thợ nails có kinh nghiệm, bao lương over ăn chia 6/4, nếu tiện có thể pick up ở Barrie. Xin gọi: (705) 325-6668