Regal Nails- Markham / Steeles

Cần người có kinh nghiệm làm nails và waxing. Bao lương $120/ngày, hơn ăn chia 6/4.Xin gọi Mya: (647) 998-6640