Regal Nails - Brampton

Verified

Inside Wal-Mart Supper Centre, Mississauga Rd. & Williams Parkway, tiệm đông khách, cần gấp thợ giỏi biết làm mọi thứ, bao lương ($100/ngày over ăn chia), hoặc ăn chia tùy theo tay nghề.Xin gọi: (905) 451-8788

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT