Regal Nails - Bowmanville

Cần gấp thợ nails kinh nghiệm làm tay chân nước & biết everything, bao $140/ng., trên ăn chia 6/4, có chỗ ở. Xin gọi: (905) 623-1331(289) 928-5858