Regal Nails - Bowmanville

Verified

Cần gấp thợ bột giỏi, biết làm everything, lương bao trên ăn chia 6/4, lương $1100-$1500/wk., có chỗ ở, gọi hôm nay, ngày mai làm. Xin gọi: (905) 623-1331(289) 928-5858

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT