Red Deer-Alberta

Verified

Cần gấp thợ Nails nữ làm chân tay nước, bột gel, waxing, bao lương, trên ăn chia theo tay nghề, không kinh nghiệm sẽ training, bao chỗ ở cho thợ ở xa.Xin gọi: (587) 930-6003

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!