Thời Báo Vietnamese Newspaper

Quinte Mall - Belleville

Cần nam nữ thợ nails cho tiệm trong mall lớn ở Belleville, full set $33-$60, bao $1000/tuần trên ăn chia, income $1200-$1600/wk, có chỗ ở.Xin gọi: (416) 725-7498