Queenway/Hurontario - Mississauga

Nhà có phòng trống cho share, phòng sạch sẽ yên tịnh, gần hwy, chợ, parking, bao tất cả, dọn vào tháng12.Xin gọi (8 AM -10 PM): (647) 339-5395