Queensway / Hwy 427

Khu Etobicoke cần thợ full-time, biết everything, bao lương $200/ngày, trên ăn chia. Tiệm rất đông khách, khu trắng, tip cao. Income trung bình $1600/tuầnXin gọi Kim: (416) 270-7088