Thời Báo Vietnamese Newspaper

Quebec - Dundas

Verified

Cần thợ nails làm full-time biết làm shellac, móng bột, chân tay nước, bao lương hay ăn chia tuỳ theo tay nghề. Xin gọi Lucy: (416) 769-0087 (647) 746-1143

error: Content is protected !!