Thời Báo Vietnamese Newspaper

PURE Nails & Spa

Tiệm ở Whitby. Cần sang tiệm nails có 8 ghế., 6 bàn, 2 ph. wax, 1 ph. facial. Khu da trắng, nếu có nhã ý.Xin gọi Thu: (416) 826-3986(416) 826-9236

error: Content is protected !!