Thời Báo Vietnamese Newspaper

Pristine Nails - Hwy 27 / Hwy 7

Cần gấp thợ nails, tiệm bận rộn, full-time, bảo đảm $100-$120/ng. cả năm, hơn ăn chia 6/4, địa điểm tốt, gần Wal-mart, tip cao.Xin gọi: (416) 795-6955

error: Content is protected !!