Pickering Town Centre

Cần thợ nails full/part-time, lương bao ngày hoặc ăn chia theo tay nghề. Hiring full-part/time nails technician, good pay. Tiệm inside Pickering Town Centre.Xin gọi Tina: (416) 910-5864