Thời Báo Vietnamese Newspaper

Pickering - Tip & Toe Nails

Verified

Cần nam nữ thợ nails full/part-time, ăn chia 6/4, chưa có kinh nghiệm sẽ chỉ dẫn thêm. Tiệm gần GO train, bus. Xin gọi Helen: (905) 409-0450

error: Content is protected !!