Thời Báo Vietnamese Newspaper

Pickering - Brock / Kingston

Tiệm đông khách. Cần thợ nail biết làm everything. Bao lương $120-160/day, trên ăn chia. Chỗ làm vui vẻ, thân thiện. Close SunXin gọi Sandy: (905) 426-4613 Or text: (647) 628-0423

error: Content is protected !!