***Pickering***

Cần gấp nữ thợ nails, biết làm móng bột giỏi, mani / pedi, waxing, eyelash, lương bao trên $800/wk, ăn chia 6/4 Xin gọi Tracy:(647) 895-3176

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!