Thời Báo Vietnamese Newspaper

Phun Xăm Thẩm Mỹ

Verified

Nhận phun mày (powder brow), phun mi trong (eyeliner), phun môi (ombré lip) & microblading, làm free cho người Cancer survivor (lông mày bị rụng vì làm chemo). Xin gọi or text: (416) 301-5819

error: Content is protected !!