Phở Xyclo Vietnamese restaurant

Cần chef cook full time và phụ bếp chạy bàn full time cho tiệm phở Xyclo. at: 6175 Dunn St, Niagara Falls email: phoxyclo@gmail.comXin gọi: (905) 353-8472