Phở Saigon (Lawrence / Victoria Park)

Verified

1448 Lawrence Ave East, rộng 2500 sqft, 90 chổ ngồi, tiền mướn tháng $8284.47, giá sang tiệm $130,000Xin gọi Quân: (416) 953-2077Stephanie: (416) 452-8153

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!